x

REGULAMIN

Niniejszy regulamin określa zasady zakupów w sklepie internetowym www.sklep.romet.pl. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

Produkty prezentowane w sklepie internetowym nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Sklep internetowy  dokłada wszelkich starań dotyczące tego aby prezentowane na stronie internetowej informacje dotyczące  prezentowanych produktów były zgodne z danymi katalogowymi producentów, jednak sklep internetowy zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów na stronie.

Ceny i oferta
Sklep internetowy prowadzi sprzedaż wysyłkową rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego, części oraz akcesoriów.

Wszystkie oferowane produkty są nowe i oryginalne.

Cena sprzedaży ustalana jest zgodnie z obowiązującym cennikiem. Cena towaru w momencie złożenia zamówienia jest wiążąca dla obu stron transakcji do czasu dostarczenia zamówionego towaru do Klienta. Wszystkie ceny na stronach www.arkus.com , www.motors.romet.pl, www.sklep.romet.pl, www.hyosung.com.pl, www.evergrentires.pl, podawane są w złotych polskich (PLN) i zawierają podatek VAT liczony według obowiązującej stawki. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen wszystkich towarów znajdujących się w ofercie, wprowadzania i wycofywania towarów z oferty, ogłaszania i przerywania lub zmiany warunków akcji promocyjnych i wyprzedaży.

W przypadku zakupów hurtowych istnieje możliwość negocjacji warunków sprzedaży z wyjątkiem produktów objętych promocją.

 

Zamówienia

Zamówienia przyjmowane są za pośrednictwem procedury zakupowej dostępnej pod adresem internetowym lub telefonicznie +48 14 6848173.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonywanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia.

Niezależnie od wybranej formy zakupów kupujący zobowiązany jest do wyboru odpowiadającej mu formy płatności, formy dostarczenia przesyłki oraz podać prawdziwe dane teleadresowe – jest to niezbędne do zrealizowania zamówienia. Sklep zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wzbudzających wątpliwości.

Zamówienia drogą elektroniczną można pod adresem www.sklep.romet.pl składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. Natomiast przystąpienie do realizacji  zamówień złożonych poza godzinami pracy sklepu ( po godz. 1600)  nastąpi w następnym dniu roboczym. Telefonicznie zgłoszenia przyjmowane są w godzinach pracy sklepu od poniedziałku do piątku w godzinach od 800 do1600.

Zamawiający zostanie poinformowany o przyjęciu zamówienia e-mailem lub telefonicznie. Sklep internetowy po otrzymaniu zamówienia przystępuje do jego weryfikacji a następnie  informuje Klienta,  najpóźniej w terminie 5 pełnych dni roboczych,  od chwili złożenia zamówienia o przyjęciu go do realizacji, chyba że realizacja zamówienia okaże się niemożliwa z przyczyn o których mowa w niniejszym Regulaminie. W takim przypadku Sklep internetowy informuje Klienta w terminie wskazanym w zdaniu poprzedzającym, o przyczynach z powodu których zamówienie nie może zostać zrealizowane oraz może zaproponować zmiany w zakresie realizacji zamówienia. Brak akceptacji przez Klienta przedstawionych przez Sklep internetowych warunków realizacji zamówienia jest jednoznaczny także z anulowaniem pierwotnego zamówienia złożonego przez Klienta.

Zamówienia złożone na odrębnym zgłoszeniu traktowane będą jako odrębne zamówienia.

Zamówienie zostanie zrealizowane pod warunkiem, że towar jest dostępny w magazynie.

Obsługa sklepu dokłada wszelkich starań aby dostępność towarów na stronach w każdym momencie odzwierciedlała stan faktyczny. Jednak z powodu sezonowości asortymentu i dużej dynamiki sprzedaży nie jest to zawsze możliwe. Ewentualna niedostępność towaru, który podczas składania zamówienia był dostępny, może mieć miejsce gdy zamawiany towar został wyprzedany z magazynów w okresie pomiędzy aktualizacjami informacji o jego dostępności. Dostępny podczas zamówienia towar w magazynie sklepu może okazać się niedostępny gdy w krótkim okresie czasu wpłynie więcej zamówień niż aktualny stan magazynowy. W tym wypadku zamówienia będą realizowane wg kolejności ich wpływania.

W przypadku chwilowego braku towaru pracownik sklepu informuje Klienta o możliwość indywidualnego ustalenia terminu realizacji zamówienia lub skorzystania w zamian z innej oferty produktowej.

W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji zaproponowanej przez Sklep internetowy (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania) , a jeżeli nie zgadza się na realizację zamówienia na zaproponowanych przez Sklep internetowy warunkach – wówczas jest to jednoznaczne z anulowaniem zamówienia.

Zamówienia na produkty znajdujące się w ofercie sklepu jako promocja lub wyprzedaż realizowane są wg kolejności, aż do chwili wyczerpania zapasów lub zakończenia akcji promocyjnej.

Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało zrealizowane.

Zamówione towary można odebrać osobiście w siedzibie firmy lub zostaną one doręczone w sposób, który został wybrany podczas składania zamówienia. Koszty dostarczenia Klientowi zamówionych przez niego produktów obciążają Klienta.

Czas realizacji zamówienia przez obsługę sklepu trwa do 7 dni roboczych od czasu jego otrzymania, plus czas doręczenia.

 

Wysyłka i zapłata

 Należność za zamówiony towar Klient może uregulować w następujący sposób:

- korzystając z systemu ESERVICE przy użyciu karty płatniczej (wszystkie produkty);

- przelewem elektronicznym - przedpłata na konto (wszystkie produkty);

- za pobraniem przy odbiorze przesyłki (dot. rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek,
części i akcesoriów)

Wybór należy do kupującego (następuje to podczas składania zamówienia).

W przypadku płatności kartą płatniczą zamówienie zostaje skierowane do realizacji w momencie autoryzacji transakcji, natomiast przy przelewie w chwili zaksięgowania płatności na koncie Sklepu internetowego.

W przypadku gdy klient wybierze płatność elektroniczną a zamówiony produkt będzie niedostępny na stanie magazynowym – wtedy pracownik sklepu informuje Klienta o zaistniałej sytuacji a Klient podejmuje decyzje: czeka aż produkt będzie dostępny lub rezygnuje z zamówienia. W takiej sytuacji wpłacona kwota zostanie odesłana na numer konta podany przez Klienta.

Wydanie zakupionego towaru następuje w momencie przekazania przesyłki przez firmę, świadczącą na rzecz sklepu usługi polegające na dostarczaniu przesyłek, chyba że strony postanowią inaczej.

Chwilą wykonania zawartej umowy sprzedaży przez sklep internetowy jest dzień odbioru przesyłki przez Klienta.

Koszt wysyłki rowerów, motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, sprzętu fitness, zabawek, ogumienia, części i akcesorii pokrywa Kupujący.   Koszt wysyłki uwidoczniony jest na stronie Sklepu internetowego i  jest zgodny  cenami firm świadczących usługi przewozowe.  

Do każdego sprzedanego towaru standardowo dołączana jest faktura VAT, która jest dowodem zakupu w sklepie internetowym oraz karta gwarancyjna. 

Faktura VAT wystawiana jest w chwili gdy wszystkie zamówione przez Klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki. W przypadku realizacji części zamówienia (brak dostępności części zamówionych towarów) faktura VAT wystawiona jest po uzgodnieniu z Klientem zakresu realizacji niekompletnego zamówienia.

 

Zwrot towaru

Klient ma prawo do zwrotu towaru w terminie 10 dni kalendarzowych od daty jego dostarczenia, bez podania przyczyny.

Zwracany towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły jakichkolwiek śladów używania. Do przesyłki muszą być dołączone oryginały wszystkich dokumentów, z którymi sprzęt został dostarczony do Klienta oraz oświadczenie klienta o skorzystaniu z prawa zwrotu towaru i formie rozliczenia. Koszt wysyłki zwracanego towaru ponosi Klient. Sklep internetowy nie przyjmuje przesyłek za pobraniem.

W sytuacji uznania przez sklep, iż zwrócony towar nie odpowiada powyższym wymogom, może uznać odstąpienie od umowy za nieważne i pozostawić zakupiony towar do dyspozycji Kupującego.

Ważne jest aby Klient podczas odbierania towaru zwrócił szczególną uwagę na jego stan. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, zaleca się aby jej nie przyjmować bądź sporządzić obligatoryjnie  protokół w obecności pracownika firmy spedycyjnej. W takim wypadku  Klient winien skontaktować się z pracownikiem sklepu internetowego, informując o odmowie podjęcia uszkodzonej przesyłki bądź o sporządzeniu protokołu uszkodzeń w obecności pracownika firmy spedycyjnej.

Sklep internetowy po zbadaniu szkody w przewozie stosownie do okoliczności wyśle ponownie zamówiony produkt lub wymieni uszkodzony towar bądź też obniży cenę – stosownie do uszkodzenia jakie nastąpiło w czasie przewozu.

Jeśli  powyższe będzie  niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania zapasów), sklep zwróci nabywcy równowartość ceny produktu lub zaoferuje mu inne, dostępne w sklepie towary do wyboru.

 

Gwarancja i reklamacje

Wszystkie zakupione w sklepie internetowym towary posiadają gwarancję producenta.

Do reklamowanego towaru należy dołączyć oryginalny dowód zakupu (faktura VAT), kartę gwarancyjną (jeżeli była dołączona do produktu) oraz pismo informujące o wadach, będących podstawą zgłoszenia gwarancyjnego.

Serwis zobowiązuje się dokonać naprawy gwarancyjnej w ciągu 14 dni roboczych od chwili dostarczenia reklamowanego produktu do siedziby firmy. Wykaz autoryzowanych serwisów znajduje się na stronie internetowej lub w dokumencie gwarancji.

Treść Gwarancji i obowiązki Gwaranta wynikają z dokumentu gwarancyjnego.

Towary poddawane jakimkolwiek przeróbkom lub modyfikacjom tracą gwarancję.  

Reklamacje można zgłaszać telefonicznie lub e-mailem:

serwis rowerów, ogumienia, sprzętu fitness, zabawek, tel. +48 14 6848156, +48 14 6848114, +48 14 6848110, fax. +48 14 6848191, email ;

serwis motocykli, motorowerów, skuterów, quadów, odśnieżarek, kosiarek, sprzętu ogrodniczego +48 14 6848146, +48 14 6848169, +48 14 6848163, +48 14 6484140, +48 14 6848165, fax. +48 14 6760347 ;

pisemnie:

ARKUS & ROMET GROUP Sp. z o.o., Podgrodzie 32c, 39-200 Dębica

 

Ochrona danych osobowych

Formularz rejestracyjny zawiera dane pozwalające na określenie tożsamości użytkownika, czyli dane osobowe i teleadresowe. Każdy klient, który wypełnił formularz rejestracyjny ma możliwość stałego dostępu do danych w celu ich weryfikacji, modyfikacji bądź też ich usunięcia.

Dane osobowe wykorzystywane są tylko i wyłącznie do wysyłania zamówionego towaru, nie są i nie będą w żaden sposób obrabiane, udostępniane lub wykorzystywane do działań marketingowych.

Dane osobowe będą przechowywane i przetwarzane przez administratora Arkus & Romet Group Sp. z o.o. z zachowaniem wszelkich wymogów bezpieczeństwa, które określono w Ustawie o ochronie danych osobowych z dnia 29.08 1997 roku (tj. Dz.U. nr 101 poz. 926 z 2002 r. z późn. zm.).